Preskocit navigáciu

Kadeti na praxi u delostrelcov


Kadeti na praxi u delostrelcov V dňoch 17. apríla až 05. mája 2023 sa kadeti tretieho ročníka bakalárskeho štúdia a štvrtého ročníka magisterského štúdia v odbornosti G-20 Akadémie ozbrojených síl, zúčastnili odbornej prípravy a vojskovej praxi na 54. raketometnom oddiely v Rožňave (ďalej iba 54.rmo). Cieľom tohto výcviku, bolo osvojenie si praktických návykov delostreleckých špecialistov a veliteľov a zdokonalenie sa v problematike a špecifikách vojenskej odbornosti G-20 v podmienkach OS SR. Kadeti tretieho ročníka sa počas praxe sústredili na obsluhu 122 mm húfnice D-30A, naučili sa „delo“ zamieriť na cieľ a vykonávať kontroly správnosti zamierenia. Okrem toho sa naučili kompletnú povelovú techniku pre spomínané činnosti s delom a príslušné hlásenia. „Prax na raketometnom oddiely bola naša prvá samostatná skúsenosť s tým, ako funguje bojový útvar. Oboznamovali sme sa s povinnosťami a úlohami veliteľov čiat, ale aj batérií. Zúčastnili sme sa streleckej prípravy, mesačného plánovania výcviku, aj parkového dňa. V rámci odbornej prípravy sme vykonávali praktické zamestnania s húfnicou D-30A a naučili sme sa ju zamieriť do hlavného smeru streľby, aj na cieľ rôznymi spôsobmi. Taktiež sme si precvičili prácu s PAB-2A a naučili sa veliť delám. Táto časť nám poskytla zručnosti a pripravila nás na streľby, ktoré nás dúfam čakajú na jeseň tohto roku,“ takto vyhodnotila pôsobenie na vojenskom útvare kadetka tretieho ročníka vojačka 1. stupňa Terézia Krajcová. Hlavnými zbraňami štvrtákov boli ceruzky, kalkulačky a prístroj pre riadenie paľby. Štvrtáci sa zlepšili v meteorologickej príprave a v príprave prvkov pre streľbu, úplnou prípravou a zastrieľaním. „Naučil som sa pracovať s dokumentmi, ktoré sú nevyhnutné pri príprave prvkov na streľbu delostrelectva, ako aj samotnú povelovú techniku a metódy overené praxou. Odborná príprava mi taktiež priblížila určite rozdiely v rôznych aspektoch delostrelectva, najmä pri používaní rôznych druhoch techniky a stálych operačných postupov,“ uviedol na margo odbornej prípravy kadet štvrtého ročníka vojak 1. stupňa Ivan Valenščák. Odborný výcvik vyvrcholil dvojdňovým nácvikom v streľbe a riadení paľby, kde kadeti štvrtého ročníka vystupovali vo funkciách veliteľa veliteľskej čaty (strieľajúceho) na mieste riadenia paľby batérie a pripravovali prvky na vedenie paľby. Počas nácviku boli nútení využiť nadobudnuté vedomosti z topografickej prípravy, meteorologickej prípravy, balistickej prípravy a streľby delostrelectva. Študenti tretieho ročníka počas nácviku využili nadobudnuté vedomosti z obsluhovania zbraňových systémov, topografickej prípravy a technickej prípravy. Organizátori vojenskej praxe a odbornej prípravy doc. Ing. Jaroslav Varecha, major Miroslav Mušinka a kapitán Richard Liška, ocenili ústretovosť velenia 5.delostreleckého pluku a veliteľov raketometných batérií, vďaka čomu bolo možné celú prípravu a prax kadetov realizovať priamo na útvare v Rožňave.

Kadeti na praxi u delostrelcovKadeti na praxi u delostrelcovKadeti na praxi u delostrelcovKadeti na praxi u delostrelcovKadeti na praxi u delostrelcovKadeti na praxi u delostrelcovKadeti na praxi u delostrelcovKadeti na praxi u delostrelcovKadeti na praxi u delostrelcovKadeti na praxi u delostrelcov

Autor: www.5dp.mil.sk - Dátum: 09.05.2023
Čítanosť: 182
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share