Preskocit navigáciu

Velitežská a metodická príprava delostreleckých odborností pozemných síl


Velitežská a metodická príprava delostreleckých odborností pozemných síl V dňoch 26. - 27. marca 2024 sa v priestoroch zhromažďovacej miestnosti posádky Rožňava konala velitežská a metodická príprava príslušníkov pozemných síl v delostreleckej odbornosti pod záštitou 5. delostreleckého pluku. Jednotliví prednášajúci, docent Jaroslav Varecha, podplukovník Roland Daňuš, major Peter Kalna a kapitán Marcel Leferovič sa počas dvoch dní zamerali na zdokonalenie a prehĺbenie vedomostí na plnenie bojových úloh. V odbornej príprave sa účastníci zamestnania venovali strežbe delostrelectva - fiktívny pomocný ciež, osvetžovanie bojiska, ale tiež vyhodnocovaniu a vedeniu účinnej strežby - postrežovanie a oprava účinnej strežby vedenej viacerými vykonávatežmi na skupinový ciež. V oblasti metodickej prípravy sa dôraz kládol na organizáciu spoločných viacstupňových cvičení, tvorbu a revíziu štandardných operačných postupov na stupni oddiel a batéria a na záver sa účastníci prípravy venovali Metodike komplexnej prípravy „Combat days“ na jednotlivých stupňoch. Centralizovaná organizácia odbornej prípravy stredných a nižších delostreleckých velitežov je jedným z prostriedkov naplňovania priorít veliteža pozemných síl a vytvára tiež vhodné predpoklady pre odborný rast a budovanie sebadôvery vo vlastné vedomosti a schopnosti. Ruka v ruke s týmito atribútmi potom nasleduje získanie si dôvery manévrových velitežov jednotlivých stupňov, pre ktorých je včasná, presná a efektívna palebná podpora na modernom bojisku nenahraditežná.

Velitežská a metodická príprava delostreleckých odborností pozemných sílVelitežská a metodická príprava delostreleckých odborností pozemných sílVelitežská a metodická príprava delostreleckých odborností pozemných sílVelitežská a metodická príprava delostreleckých odborností pozemných sílVelitežská a metodická príprava delostreleckých odborností pozemných sílVelitežská a metodická príprava delostreleckých odborností pozemných sílVelitežská a metodická príprava delostreleckých odborností pozemných sílVelitežská a metodická príprava delostreleckých odborností pozemných síl

Autor: Veliaci poddôstojník 5.dp - Dátum: 19.04.2024
Čítanos: 966
Verzia pre tlač

Skoči na menu


Share