Preskocit navigáciu

Výcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončený


Výcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončený Príslušníci palebnej batérie 21. samohybného delostreleckého oddielu úspešne ukončili druhú fázu výcviku do júnovej rotácie eFP Lotyšsko vo Vojenskom výcvikovom priestore Valaškovce v dňoch 15. až 18. apríla 2024. Počas tejto doby prebiehal výcvik aj s príslušníkmi iných útvarov ozbrojených síl, ktorí prispievajú do rotácie a zároveň prebehla súčinnosť a zladenie jednotlivých prvkov velenia a riadenia s palebnou batériou. V dňoch 16. až 17. októbra sa konal výcvik formou ostrých strelieb a riadenia paľby pod velením riadiaceho cvičenia zástupcu veliteľa 5. delostreleckého pluku podplukovníka Mareka Uchaľa a veliteľa 21. samohybného delostreleckého oddielu podplukovníka Michala Németha, ktorí majú osobné skúsenosti s riadením palieb v medzinárodnom prostredí. Počas tohto výcviku vykonal inšpekciu veliteľ 5. delostreleckého pluku plukovník Ján Hric spolu s veliacim poddôstojníkom 5. delostreleckého pluku štábnym nadrotmajstrom Jaroslavom Pinkošom. Počas inšpekcie sa plnili úlohy palebnej podpory mechanizovaným jednotkám na plánované aj neplánované ciele. Taktiež preverili spoluprácu a zladenosť podriadených prvkov batérie. Výsledkom bolo vyjadrenie spokojnosti s vycvičenosťou a pripravenosťou jednotky pre jej plánované nasadenie. Pri tejto úlohe im pomáhali palební rozhodcovia a komisia zostavená z profesionálnych vojakov, ktorí už pôsobili v operácii eFP Lotyšsko. Aj keď upršané a chladné počasie neprialo cvičiacej jednotke, prijala výzvu a úlohy stanovené na začiatku splnila na výbornej úrovni. Tento výcvik je dôkazom vysokého štandardu a profesionalizmu našich ozbrojených síl a ich pripravenosti na plnenie úloh v rámci medzinárodných operácii.

Výcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončenýVýcvik júnovej rotácie predsunutej prítomnosti eFP Lotyšsko úspešne ukončený

Autor: nrtm. Marián MAGNUS , Foto: 21.shdo - Dátum: 22.04.2024
Čítanosť: 1041
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share